Edukacja przyrodnicza

Czynna ochrona bioróżnorodności na Polanach Wierzejskich

Bez komentarza » Napisany Wrzesień 22nd, 2014 przez
Kategorie: Edukacja przyrodnicza, Nowości
Tagi: , , ,

Projekt ochrony różnorodności biologicznej na śródleśnych polanach sąsiadujących bezpośrednio z obszarem Natura 2000 „Ostoja Wierzejska” jest realizowany od 2010 roku pod nazwą „Czynna ochrona przeplatki aurinii na Górze Wierzejskiej”. W ciągu minionych 3 lat wykonano koszenie i karczowanie „polan Wierzejskich” o łącznej powierzchni 1 ha.
Pierwotnie (2010 rok) projekt był realizowany przez firmę Iro-eco na zlecenie Towarzystwa Badań i Ochrony Przyrody. Projekt uzyskał akceptację Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Kielcach oraz właściciela gruntów tj. Nadleśnictwa Kielce.
W 2012 roku w okresie wrzesień – październik projekt realizowało Stowarzyszenie M.O.S.T. Wykoszono wówczas trawy i wycięto samosiewy brzóz, topoli, wierzb i sosen na 3 polanach śródleśnych.
„Polany wierzejskie” to torfowiska oraz łąki trzęślicowe, okrajkowe i ziołorośla o małej powierzchni, leżące wzdłuż śródleśnych strumieni, otoczone borem jodłowym i buczyną.
Łąki z roku na rok coraz bardziej zarastają i wysychają. W związku z tym zagrożone są cenne przyrodniczo organizmy związane z nimi. Należą do nich:
-przeplatka aurinia, szklarnik leśny (i co najmniej 6 innych gatunków ważek), storczyki (stoplamek plamisty, podkolan biały, podkolan zielonawy na obrzeżach łąk również buławnik mieczolistny), mieczyk dachówkowaty (na niektórych łąkach rośnie łanowo, do ponad 1000 osobników), rosiczka okrągłolistna, bobrek trójlistkowy, goryczka wąskolistna. Na mniej wilgotnych łączkach rosną bogate ziołorośla z licznymi gatunkami motyli w tym modraszkiem alkonem.
Omawiane łąki to również ostoja łosi. W 2013 roku w pobliżu jednego z torfowisk odnaleziono tropy wilka. Polany stanowią miejsce żerowania nietoperzy w tym rzadkich izagrożonych mopka i borowiaczka. Spośród innych cennych gatunków korzystających z łąk należy wymienić: dzięcioła czarnego, dzięcioła białoszyjego, siniaka, orzechówkę, zniczka, jarząbka, słonkę.
Dzięki wykaszaniu i wycince krzewów zwiększa się powierzchnia łąk, poprawia uwilgocenie, odsłania powierzchnia niezbędna do życia i rozmnażania się wymienionych gatunków.
W 2014 roku Stowarzyszenie M.O.S.T. uzyskało pisemną zgodę Nadleśnictwa Kielce na przeprowadzenie zabiegów. Projekt został wsparty dotacją przez Klub Przyrodników. W okresie wrzesień-październik grupa przyrodników przeprowadzi zabiegi czynnej ochrony i uzupełni inwentaryzację przyrodniczą. Opracowany zostanie też wniosek o powołanie użytku ekologicznego pod nazwą „Polany Wierzejskie”.

maly plakat koszenie

Sprzątanie Świata w Ostoi Wierzejskiej

Bez komentarza » Napisany Wrzesień 17th, 2014 przez
Kategorie: Edukacja przyrodnicza, Nowości
Tagi: , , ,

20 września o godzinie 15:00 rozpocznie się w podkieleckim obszarze Natura 2000 „Ostoja Wierzejska” akcja „Sprzątanie Świata”. Pomysłodawczynią tegorocznego sprzątania w tym właśnie miejscu jest Pani Magdalena Pokora. W organizację przedsięwzięcia włączyło się kieleckie Stowarzyszenie M.O.S.T., które jest społecznym opiekunem Ostoi i od lat prowadzi tu badania przyrodnicze oraz interwencje w obronie zachowania walorów przyrodniczych lasów Wierzejskich. W sprzątaniu wezmą też udział harcerze ze Stowarzyszenia Harcerstwa Katolickiego „Zawisza”, mieszkańcy osiedli Sieje i Dąbrowa oraz Nadleśnictwo Kielce i Urząd Miasta Kielce.
Akcja sprzątania jest przygotowana technicznie zgodnie ze wszelkimi wymogami. Uczestnicy otrzymają worki na śmieci oraz rękawice. Podstawione zostaną kontenery na śmieci.
Po sprzątaniu lasów Wierzejskich odbędzie się ognisko z pieczeniem ziemniaków i kiełbasek. Następnie przyrodnik Łukasz Misiuna ze Stowarzyszenia M.O.S.T. zaprosi na pokaz multimedialny poświęcony bioróżnorodności obszaru Natura 2000 „Ostoja Wierzejska” , opowie o historii badań obszaru oraz najpoważniejszych jego zagrożeniach.
Zbiórka rozpocznie się o godzinie 15:00 na pętli autobusowej przy ul. Wincentego z Kielc na os. Dąbrowa już w sobotę 20 września 2014 roku.
Serdecznie zapraszamy.
Organizatorzy
Kontakt: biuro@mostedu.org

plakat: Dorota Jabłońska-Gralak

jasnachmura.art.pl/plakat sprzatanie swiata

Wyniki 1 Międzynarodowego Konkursu Fotograficznego CKfoto.pl

Bez komentarza » Napisany Wrzesień 17th, 2014 przez
Kategorie: Edukacja przyrodnicza, Nowości
Tagi: , , ,

Konkurs miał otwartą formułę. Mogli startować zarówno amatorzy jak i profesjonaliści z całego Świata.
Organizatorem głównym konkursu jest stowarzyszenie zwykłe CKfoto.pl skupiające świętokrzyskich fotografów i fotografików. Współorganizatorem jest Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne, w którego siedzibie odbędzie się wystawa pokonkursowa oraz Stowarzyszenie Psychoedukacyjno-Przyrodnicze MOST. Swoim patronatem konkurs objęło Stowarzyszenie Twórców – FOTOKLUB RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, Miesięcznik Dzikie Życie, które na swoich łamach pokaże wyróżnione prace w kategorii Fotografia Przyrodnicza oraz portal informacji przyrodniczej ecopress.pl.
Konkurs odbywał się w następujących kategoriach:

A) CZŁOWIEK I NAUKA (color/monochrome)
B) FOTOGRAFIA PRZYRODNICZA (color/monochrome)
C) KATEGORIA OTWARTA (color/monochrome).
W poszczególnych kategoriach nagrodzono prace:
KATEGORIA CZŁOWIEK I NAUKA
color/monochrome
1 miejsce
Rafał Nowosielski
„Szalony Lepidopterolog”
KATEGORIA PRZYRODNICZE
color/monochrome
1 miejsce
Julita Orska
„Mgła”
KATEGORIA OTWARTA
OPEN color/monochrome
1 miejsce
Bartłomiej Bałaban
„HUMAN”
Lista wszystkich nagrodzonych i wyróżnionych autorów i ich prac znajduje się pod linkiem: http://www.ckfoto.pl/photocontest/wyniki.html. Tu również można obejrzeć galerię nagrodzonych prac.
Wernisaż wystawy pokonkursowej 1SZEGO MIĘDZYNARODOWEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO CKfoto.pl 2014 oraz wręczenie nagród odbędzie się 18.10.2014 o 17:00 w siedzibie RCNT http://rcnt.pl/ w Podzamczu koło Chęcin
Organizatorzy konkursu mają aspiracje skoncentrować środowisko fotografików regionu oraz wyjść z charakterystycznym stylem szeroko w świat. W planach CKfoto.pl jest doroczne organizowanie konkursu. W przyszłości organizatorzy podejmą starania się o otrzymanie patronatu FIAP – Międzynarodowej Federacji Fotografii Artystycznej. Jest to bardzo prestiżowy patronat, aby go dostać należy wykazać się już doświadczeniem w organizacji podobnych konkursów. Z uwagi na niewielką aktywność artystyczną regionu na arenie międzynarodowej w ostatnich latach, CKfoto.pl (jako Delegat Regionu Świętokrzyskiego Fotoklubu RP) chce aby Świętokrzyskie było rozpoznawalne wśród fotografów na całym świecie.

Piknik Naukowy w Podzamczu k/Chęcin

Bez komentarza » Napisany Czerwiec 26th, 2014 przez
Kategorie: Edukacja przyrodnicza, Nowości
Tagi: , , ,

25.06.2014 w Regionalnym Centrum Naukowo-Technologicznym w Podzamczu odbył się Piknik Naukowy zorganizowany przede wszystkim dla kończących naukę szkolną dzieci. Nauka w plenerze z wieloma atrakcjami podawana w sposób inny niż klasowo-lekcyjny zawsze lepiej się wchłania. Tak było i tym razem. Nasze Stowarzyszenie zostało zaproszone do udziału w Pikniku aby opowiedzieć dzieciom o problemach ochrony nietoperzy, metodach badan oraz o tym, co robić gdy znajdzie się nietoperza.

Zbudowaliśmy więc bazę chiropterologiczna: rozbiliśmy namiot, ustawiliśmy sieci chiropterologiczne, przynieśliśmy detektor ultradźwiękowy, kamerę endoskopową, latarki i...filcowe broszki, przypinki, podkładki z motywami nietoperzowymi.

Nasze stoisko odwiedziło około 50 osób. Nie tylko dzieci ze szkół ale też dorośli i rodziny z dziećmi. Opowiedzieliśmy o cyklu życia nietoperzy, schronieniach, najważniejszych zagadnieniach ich biologii, metodach badań, zagrożeniach, sposobach ochrony oraz uczuliliśmy słuchaczy na szczególną uważność i ostrożność w przypadku odnalezienia nietoperza. Staraliśmy się dzieci przekonać, że to nie one są narażone przez nietoperze ale raczej nietoperze przez ludzi. W związku z czym najlepiej nie ingerować w schronienia nietoperzy a same zwierzęta pozostawić w spokoju.

Udało się przeprowadzić kilka szybkich konkursów oraz nawiązać kontakty ze szkołami (czekamy na wrzesień i prelekcje!). Bez wątpienia szczególną atrakcją naszej Chirobazy był...superbohater, Człowiek-Nietoperz. Czyli kolega Damian Cz. wraz z koleżanką Myszką-Kamą :)   Serdecznie dziękujemy.

Ruszyła II edycja Regionalnej Nagrody Ekologicznej „Bartki Świętokrzyskie”

Bez komentarza » Napisany Kwiecień 26th, 2014 przez
Kategorie: Edukacja przyrodnicza, Nowości
Tagi: , , , ,

Regionalna Nagroda Ekologiczna „Bartki Świętokrzyskie” została powołana w 2013 roku przez przyrodników i działaczy społecznych skupionych wokół Stowarzyszenia M.O.S.T. w Kielcach.

W zamyśle inicjatorów Nagroda ma promować szczególnie cenne przedsięwzięcia z zakresu nauk przyrodniczych realizowane na terenie województwa świętokrzyskiego. Wśród celów RNE „Bartki  Świętokrzyskie” wymieniane są: zwrócenie uwagi na znaczenie prośrodowiskowych rozwiązań inwestycyjnych, propagowanie prawa ochrony przyrody i środowiska i realizowanie inwestycji w sposób respektujący je, podnoszenie świadomości ekologicznej, popularyzowanie wiedzy o przyrodzie i środowisku województwa świętokrzyskiego, motywowanie przyrodników do prowadzenia autorskich projektów badawczych i projektów ochrony przyrody.

Od 2014 roku Nagrodę przyznaje się w czterech kategoriach: 1. Projekt ochrony przyrody/środowiska roku; 2. Publikacje naukowe z zakresu nauk przyrodniczych; 3. Popularyzacja wiedzy z zakresu nauk przyrodniczych roku oraz edukacja przyrodnicza; 4. Prośrodowiskowa inwestycja roku.

Nagroda jest niezależna, nie związana z żadnymi gremiami, środowiskami, nie jest wspierana finansowo.  W skład jej Kapituły wchodzą naukowcy, przyrodnicy i działacze z różnych instytucji i organizacji.  Najbardziej charakterystyczną jej cechą jest wyłanianie laureatów w oparciu o surowy i wymagający system oceny. Nagrodzone mogą być wyłącznie przedsięwzięcia o największym znaczeniu, wykonane z najwyższą starannością, w zgodzie z prawem krajowym i europejskim oraz zasadami etyki.

Nagroda została objęta patronatami: Marszałka województwa świętokrzyskiego, Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach, Dyrektora Świętokrzyskiego Parku Narodowego, Echa Dnia, portalu ecopress.pl i TVP Kielce.

Zachęcamy do zgłaszania kandydatów za pomocą strony internetowej: www.bartkiswietokrzyskie.pl

bartki pasiak

Zapraszamy wszystkich do udziału w konkursie fotograficznym – 1 Międzynarodowym Konkursie Fotograficznym CKfoto.pl!!!

Bez komentarza » Napisany Kwiecień 14th, 2014 przez
Kategorie: Edukacja, Edukacja przyrodnicza, Nowości
Tagi: , , ,

Konkurs otwarty jest dla amatorów oraz profesjonalistów z całego Świata. Uczestnicy muszą być pełnoletni.

Organizatorem głównym konkursu jest stowarzyszenie zwykłe CKfoto.pl skupiające świętokrzyskich fotografów i fotografików. Współorganizatorem jest Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne, w którego siedzibie odbędzie się wystawa pokonkursowa  oraz Stowarzyszenie Psychoedukacyjno-Przyrodnicze MOST. Swoim patronatem konkurs objęło Stowarzyszenie Twórców - FOTOKLUB RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, Miesięcznik Dzikie Życie, które na swoich łamach pokaże wyróżnione prace w kategorii Fotografia Przyrodnicza oraz portal informacji przyrodniczej ecopress.pl.

Prace można nadsyłać w następujących kategoriach:
A) CZŁOWIEK I NAUKA (color/monochrome)
B) FOTOGRAFIA PRZYRODNICZA (color/monochrome)
C) KATEGORIA OTWARTA (color/monochrome)

Ważne terminy:

Początek wysyłania prac 20.04.2014
Koniec zgłoszeń 31.07.2014
Obrady jury 1-10.08.2014
Ogłoszenie wyników 10.09.2014
Wysyłka nagród 15.11.2014

 

Świętokrzyska szkoła fotografii ma bardzo duże osiągnięcia i jest znana zarówno w kraju jak i na świecie. Jak dotąd jednak nie zdobyto się w naszym województwie na wysiłek organizacji konkursu fotograficznego o zasięgu międzynarodowym. Organizatorzy konkursu mają aspiracje skoncentrować środowisko fotografików regionu oraz wyjść z charakterystycznym stylem szeroko w świat. W planach CKfoto.pl jest doroczne organizowanie konkursu. W przyszłości organizatorzy chcą postarać się o otrzymanie patronatu FIAP – Międzynarodowej Federacji Fotografii Artystycznej. Jest to bardzo prestiżowy patronat, aby go dostać należy wykazać się już doświadczeniem w organizacji podobnych konkursów. Z uwagi na niewielką aktywność artystyczną regionu na arenie międzynarodowej w ostatnich latach, CKfoto.pl (jako Delegat Regionu Świętokrzyskiego Fotoklubu RP) chce aby Świętokrzyskie było rozpoznawalne wśród fotografów na całym świecie.

Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne. Zdjęcia do konkursu przyjmowane są drogą elektroniczną. Szczegóły na: http://www.ckfoto.pl/photocontest

ck banner

Zakończyliśmy II Zimowe Liczenia nietoperzy w Górach Świętokrzyskich

W Górach Świętokrzyskich zakończył się zimowy spis nietoperzy. Akcja trwała od połowy grudnia do końca lutego 2014. Wzięli w niej udział chiropterolodzy z Kielc, Łodzi, Poznania i Kazimierzy Wielkiej. Podobnie jak rok wcześniej skoncentrowano się na sprawdzaniu potencjalnych zimowisk pochodzenia antropogenicznego. Sprawdzono kilka kamieniołomów, przepusty drogowe i kolejowe, kanał pod ruinami zabytkowego, wielkiego pieca hutniczego, podziemia zamku oraz kilkadziesiąt piwniczek przydomowych.

Łącznie naliczono  ponad 100 osobników nietoperzy z 6 gatunków w pond 100 obiektach. Najliczniej reprezentowany był mopek oraz gacek brunatny.

W 2013 roku w czteroosobowym składzie udało się sprawdzić około 50 zimowisk z niemal 140 nietoperzami z 8 gatunków. Bardzo interesujące było stwierdzenie zimowania dwóch osobników mroczka pozłocistego w dwóch bliźniaczych piwniczkach. W tej samej miejscowości zimował również w piwniczce mroczek późny. W 2013 roku najliczniejsze były mopki i gacki brunatne.

Zarówno w 2013 jak i 2014 roku skoncentrowano się na niewielkich, rozproszonych antropogenicznych zimowiskach w Górach Świętokrzyskich. Dotąd nie prowadzono tu tak szeroko zakrojonej inwentaryzacji zimowej.

Bezpośrednim efektem prac było nawiązanie współpracy z Gminą Zagnańsk w sprawie ochrony jednego z 3 największych zimowisk nietoperzy w województwie świętokrzyskim. Złożono list intencyjny w tej sprawie oraz wniosek o powołanie użytku ekologicznego „Mopki z huty” w Samsonowie gm. Zagnańsk. Jeśli Rada Gminy zaakceptuje pomysł, będzie to pierwszy w województwie obszar chroniony, gdzie przedmiotem ochrony są nietoperze. Podjęto też starania o budowę zabezpieczeń zimowiska. W przygotowaniu jest kolejny wniosek o powołanie „nietoperzowego” użytku ekologicznego w pobliży podkieleckiego obszaru Natura 2000 „Ostoja Wierzejska”.

W tegoroczne liczenia włączyło się też Nadleśnictwo Daleszyce. Pan Paweł Kosin wskazał miejsca wykorzystywane przez nietoperze w tym śródleśną sztolnię, która będzie monitorowana w przyszłości.

Drugim ważnym rezultatem zimowego spisu jest powołanie Świętokrzyskiej Chirobazy tj. cyfrowej bazy gromadzącej wszelkie potwierdzone, wiarygodne dane o nietoperzach w woj. świętokrzyskim. Każdy zinwentaryzowany obiekt lub miejsce stwierdzenia posiada swoją kartę ze szczegółową charakterystyką ważnych cech i oczywiście składem chiropterofauny. Chirobaza ma służyć nie tylko jako miejsce deponowania danych ale również ma być narzędziem dzięki któremu ochrona populacji świętokrzyskich nietoperzy będzie możliwa i skuteczna.

Zimowy spis oraz Świętokrzyska Chirobaza koordynowane są przez przyrodników ze Stowarzyszenia MOST    (www.mostedu.org) w Kielcach.logo_bat_krzywe

II Zimowe Liczenia Nietoperzy w Górach Świętokrzyskich

Nietoperze to jedna z najsłabiej poznanych grup zwierząt w województwie świętokrzyskim. Wiedza o ich występowaniu jest wciąż znikoma i niewystarczająca. Jednocześnie nietoperze żyjąc często w bezpośrednim sąsiedztwie ludzi są narażone na kłopotliwe konsekwencje wynikające z tej sytuacji. Niektóre gatunki są bardzo liczne przez co szczególnie wrażliwe na ingerencję w ich środowisko życia. Inne znowu nie dość, że rzadko stwierdzane to dodatkowo presja ze strony człowieka obniża szanse na ich występowanie w naszym regionie.

Zima to ważny okres w życiu tych zwierząt. Wraz ze spadkiem temperatury i radykalnym ograniczeniem możliwości pozyskiwania pokarmu nietoperze zimą przenoszą się do trudnodostępnych kryjówek gdzie panuje odpowiednia temperatura i wilgotność oraz gdzie mogą bezpiecznie spoczywać w stanie hibernacji. Są wtedy bardzo mało aktywne. Zimowe kryjówki to przede wszystkim jaskinie, piwnice, przepusty pod drogami, stare bunkry, szczeliny w skałach a czasem dziuple drzew i budki dla ptaków.

Poznanie miejsc hibernacji nietoperzy daje szansę na ochronę tych zwierząt przez  wyznaczanie obszarów chronionych i prowadzenie inwestycji w sposób uwzględniający ich potrzeby życiowe. Jednym z największych zagrożeń dla nietoperzy jest bowiem zajęcie i fragmentacja siedlisk. Są to zwierzęta o złożonym cyklu życiowym, gdzie wczesną wiosną migrują (niektóre gatunki), żerują, późną wiosną wybierają miejsca na założenie kolonii rozrodczych, wczesnym latem rodzą się młode a późnym latem i jesienią gromadzą się w miejscach gdzie odbywają gody i szukają dogodnych zimowisk. Fizyczna likwidacja schronień letnich lub zimowych, zajęcie siedlisk będących miejscami żerowania lub leżących na trasach przelotów między schronieniami  stanowi ryzyko opuszczania dotychczasowych miejsc występowania lub wręcz potęguje ryzyko wymierania lokalnych populacji.

Należy tu przypomnieć, że wszystkie występujące w Polsce gatunki nietoperzy objęte są ochroną gatunkową a niektóre z nich ochroną na mocy prawa międzynarodowego. Płoszenie, zabijanie, niepokojenie, niszczenie ich miejsc przebywania jest niezgodne z prawem i niewolno podejmować tego rodzaju działań.

W styczniu i lutym przyrodnicy w województwie świętokrzyskim będą prowadzić po raz drugi zimową akcję liczenia nietoperzy na zimowiskach. Pierwszą częścią akcji będzie kontrolowanie obiektów mogących stanowić zimowiska a drugą będzie oznaczanie nietoperzy co do gatunku i rodzaju oraz liczenie ich. Następnie wyniki będą zdeponowane w Świętokrzyskiej Chirobazie. Kontrole będą prowadzone w kilku gminach i kilkunastu wsiach województwa. Obiekty kontrolowane to: przydomowe piwniczki, przepusty kolejowe i drogowe, kamieniołomy. Ponadto tym razem w ramach eksperymentu skontrolowane zostaną wybrane wychodnie gipsów na Ponidziu, które prawdopodobnie nie są dogodnym zimowiskiem dla nietoperzy ale latem stwierdzano tam ślady ich obecności. Niska atrakcyjność tego typu skał dla tworzenia zimowisk nietoperzy wymaga potwierdzenia lub obalenia.

Miejscowości, w których pojawią się w styczniu i lutym 2014 roku chiropterolodzy to: Kielce, Dąbrowa, Masłów, Mąchocice, Odrowążek, Szałas, Luta, Kucębów, Skarżysko i okolice, Obice i okolice, Oleśnica i okolice, Chotel  Czerwony, Skowronno.

Osoby prowadzące badania to zawodowi naukowcy oraz przyrodnicy amatorzy związani z kilkoma organizacjami pozarządowymi z całej Polski. Posiadają oni odpowiednie kompetencje i kwalifikacje.

Jako organizatorzy zwracamy się z prośbą o udzielenie badaczom wszelkiej możliwej pomocy w prowadzonych pracach.

Zapraszamy do kontaktu pod numerem telefonu 664 01 55 63 lub emailem biuro@mostedu.org.

 Łukasz Misiunabat2013

                                                                                                                      

Regionalna Nagroda Ekologiczna „Bartki Świętokrzyskie”

Województwo Świętokrzyskie ma aspiracje bycia regionem zaliczanym do tzw. Polski A w związku z czym podejmowane są liczne działania w kierunku szybkiego awansu cywilizacyjnego regionu. Prowadzi się wiele inwestycji mających ten awans przyśpieszyć lub zapewnić. Często jednak działania te pomniejszają znaczenie niezwykle cennych zasobów przyrodniczych woj. świętokrzyskiego. Zdarza się, że postęp odbywa się kosztem procedur, zasad i ze szkodą dla środowiska, która to szkoda zawsze ostatecznie jest szkodą człowieka.

Obecnie w naszym regionie brak przejrzystego systemu niezależnych ocen eksperckich działań inwestycyjnych. Powołanie regionalnej nagrody ekologicznej ma na celu promowanie tych działań, które powinny być wzorem i przykładem przy planowaniu, podejmowaniu i realizacji przedsięwzięć na rzecz rozwoju województwa. Nagroda ma być też narzędziem podnoszącym rangę Prawa Ochrony Przyrody i Środowiska, które zbyt często traktowane jest jako zło konieczne i przeszkoda a nie jako pełnoprawny kodeks regulujący ważne aspekty życia społecznego.

Ponadto Nagroda chce wspierać te działania inwestycyjne, badawcze i ochroniarskie, które promują region świętokrzyski jako przyjazny dla rozwoju turystyki  przyrodniczej.

Nagroda ma być przyznawana raz w roku przez możliwie długi okres. Nagroda ma być prestiżowa a w miarę upływu czasu jej ranga powinna się podnosić tak aby stać się rozpoznawalnym i pożądanym znakiem jakości.

Niezależność i wysoki poziom merytoryczny ma Nagrodzie zapewnić skład Kapituły. Znajdują się w niej naukowcy i działacze - przyrodnicy: dr inż. Jadwiga Barga-Więcławska - malakolog i nauczyciel akademicki; dr Lech Buchholz - entomolog i pracownik Świętokrzyskiego Parku Narodowego; dr Zbigniew Złonkiewicz - geolog i współodkrywca słynnego tetrapoda; Jacek Tabor - ornitolog i prezes Mazowiecko-Świętokrzyskiego Towarzystwa Ornitologicznego; Radosław Ślusarczyk; działacz na rzecz ochrony przyrody i środowiska i prezes Stowarzyszenia Pracownia na Rzecz Wszystkich Istot; Łukasz Misiuna - przyrodnik, specjalista zarządzania zasobami przyrody i środowiska.

Nagroda przyznawana jest w trzech kategoriach : I. Inwestycji; II. Badań naukowych z zakresu nauk przyrodniczych; III. Projektów ochrony przyrody i /lub środowiska.

Misją RNE "BŚ" jest:

1. Podniesienie rangi Prawa Ochrony Przyrody i Środowiska jako pełnoprawnego kodeksu i zbioru zasad pozwalającego na takie wspieranie rozwoju regionu świętokrzyskiego, które jednocześnie pozwala na zachowanie wyjątkowych walorów przyrodniczych.
2. Promowanie inwestycji, badań i innych działań, które przyczyniają się do niepogorszenia stanu środowiska naturalnego, lepszego rozpoznania środowiska naturalnego województwa i ochrony zasobów przyrodniczych województwa.
3. Edukacja ekologiczna i podnoszenie świadomości ekologicznej.

Najpóźniej od 1.08. 2013 rozpoczniemy przyjmowanie zgłoszeń. Potrwa ono do 1.10.2013.

Patronaty Nagrody:
- honorowy: Marszałek Województwa świętokrzyskiego Adam Jarubas
- merytoryczny: Dyrektor Świętokrzyskiego Parku Narodowego i Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach
- medialny: TVP Kielce, Echo Dnia i ecopress.pl.

Nagroda jest powołana przez Stowarzyszenie M.O.S.T. "Możesz Obrać Swój Tor". W sprawach związanych z Nagrodą proszę się kontaktować pod numerem telefonu: 664 01 55 63 i mailem: lukasz.misiuna@mostedu.org

banner2

W Górach Świętokrzyskich odbyły się zimowe liczenia nietoperzy

W głębokim śniegu i dotkliwym mrozie w kilku miejscowościach w Górach Świętokrzyskich w dniach 21-31 stycznia 2013 odbyło się zimowe liczenie nietoperzy.
Podobne akcje odbywają się w wielu regionach Polski a najbardziej znane są liczenia w Międzyrzeckim Rejonie Umocnionym czy poznańskiej Cytadeli. Chiropterolodzy kontrolują zwykle duże podziemne obiekty takie jak stare bunkry, podziemia ale również kanały, piwnice i jaskinie.
W województwie świętokrzyskim od lat Świętokrzyska Grupa Chiropterologiczna oraz członkowie Klubu Speleologicznego kontrolują najważniejsze znane zimowiska nietoperzy w regionie zlokalizowane głównie w jaskiniach ale też wybrane budowle podziemne.
Tegoroczne liczenia miały na celu rozpoznanie czy i w jakim stopniu w Górach Świętokrzyskich przydomowe kamienne ziemianki są wykorzystywane przez nietoperze jako zimowiska. Dzięki badaniom chiropterologów z Mazowsza wiadomo, że na Podlasiu i Mazowszu tego typu obiekty stanowią jedno z głównych zimowisk. Te małe, często stare i nieużywane budowle są zimowiskiem dla tysięcy nietoperzy. Zwykle pojedyncza piwnica zajmowana jest przez 1-2 a w skrajnych przypadkach do 6 osobników nietoperzy. O ile w Polsce zachodniej to rozbudowane systemy podziemnych korytarzy (m.in. dawnych fortyfikacji z okresu obu ostatnich wojen) a w Polsce południowej naturalne jaskinie a czasem bunkry stanowią najważniejsze zimowe schronienie dla skrzydlatych ssaków (niektóre z tych zimowisk koncentrują kilka tysięcy osobników z kilku gatunków) o tyle dla nizinnych obszarów Mazowsza i Podlasia to właśnie takie tradycyjne, rozsiane na dużej przestrzeni piwniczki stanowią kluczowe zimowisko.
W warunkach świętokrzyskich dobrze rozpoznano zimowiska w jaskiniach i sztolniach kamieniołomów a także wybranych obiektach takich jak podziemia klasztoru w Świętym Krzyżu lub kanał w Samsonowie. Nie zidentyfikowano jednak czy ziemianki są tu równie atrakcyjnym zimowiskiem jak u północnych sąsiadów.
W ciągu trzech intensywnych dni badań terenowych z chiropterologiem Grzegorzem Gołębniakiem z Poznania członkom kieleckiego Stowarzyszenia M.O.S.T udało się skontrolować ponad 30 ziemianek w miejscowościach: Odrowążek, Szałas, Mąchocice Kapitulne, Obice, Drochów Dolny oraz kieleckiej części Dąbrowy. Ponadto skontrolowano przepusty kolejowe i drogowe w pobliżu wsi Chrusty i Drochów a także na drodze Kielce-Zagnańsk w pobliżu obszaru Natura 2000 „Ostoja Wierzejska”. Ważnym miejscem był kanał w Samsonowie. Kilka dni później wraz z chiropterologiem z Uniwersytetu Łódzkiego dr Katarzyną Janik skontrolowano podziemia w Opatowie oraz dokonano rozpoznania podziemnych tuneli pod starym kościołem we wsi Podole.
Zdecydowana większość kontrolowanych miejsc nigdy nie była sprawdzana pod kątem zimowania nietoperzy. Miejsca starano się wybrać tak aby objęły obszar z centralnie położonymi Kielcami, wysuniętym, śródleśnym stanowiskiem w Odrowążku oraz ciepłym uskokiem Gór Świętokrzyskich przechodzącym w Ponidzie w okolicy Obic. Najdalej na wschód wysunięte były Podole i Opatów. Kontrola śródleśnego przepustu przy Ostoi Wierzejskiej wynikała z odnalezienia latem śladów bytowania nietoperzy. Należało więc miejsce to odwiedzić zimą aby upewnić się czy i w tymokresie jest ono wykorzystywane przez te zwierzęta.
W sumie skontrolowano ponad 40 obiektów pochodzenia antropogenicznego z czego niemal połowa była wykorzystywana przez zimujące nietoperze. Naliczono 142 osobniki nietoperzy z 9 gatunków. Około połowa skontrolowanych piwniczek w 5 wioskach była zajęta przez 24 nietoperze z 5 gatunków.
Najciekawsze i najbogatsze zimowisko odnaleziono we wsi Odrowążek. Stwierdzono tu najwyższą różnorodność gatunkową. Odrowążek to niewielka wieś w gminie Bliżyn położona w pobliżu trzech bardzo cennych przyrodniczo obszarów (Dolina Krasnej, Uroczysko Pięty i Lasy Suchedniowskie). Prowadzone latem badania chiropterologiczne wskazywały na występowanie tam dużej różnorodności gatunkowej tych ssaków a zimowe liczenia potwierdziły te wyniki. Najciekawszym znaleziskiem było stwierdzenie wszystkich trzech „polskich” gatunków mroczków: późnego, posrebrzanego i pozłocistego. Pierwszy z tych gatunków, mroczek późny bardzo rzadko wybiera tego typu zimowiska, preferuje raczej miejsca pochodzenia naturalnego. Natomiast mroczek pozłocisty to bardzo rzadki gatunek nietoperza, umieszczony w Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt jako narażony na wyginięcie. Jest to gatunek zimnolubny, związany z lasami szpilkowymi dalekiej północy. Jako jedyny z europejskich nietoperzy obejmuje swoim zasięgiem daleką północ Skandynawii. Stwierdzenie go zimą w Górach Świętokrzyskich to spora sensacja choć z drugiej strony notowano go latem z okolic Odrowążka a samo miejsce doskonale odpowiada jego wymaganiom. Odrowążek położony jest pomiędzy rozległymi kompleksami leśnymi w tym świetnie zachowanymi borami jodłowymi, jest tu sporo drobnych cieków wodnych, wilgotnych łąk, torfowisk. Klimat ogólnie jest wyraźnie surowszy.
Co więcej, zimujące mroczki zajmowały jedną dużą piwnicę poprzedzielaną dwoma ściankami. Już ten fakt odnalezienia 3 gatunków mroczków w jednej budowli jest niezwykły i bardzo ciekawy gdyż każdy z gatunków preferuje nieco inne warunki.
Podobnie jak w innych miejscach w kraju gatunkiem najliczniej zasiedlającym ziemianki był gacek brunatny.
Wyraźnie inaczej wygląda zimowisko nietoperzy we wsi Obice w gminie Morawica. Klimat panuje tu łagodniejszy, budowa geologiczna jest inna a ziemianki zbudowane są z lokalnych wapieni. Brak rozległych obszarów leśnych ale również są cieki wodne, torfowiska i stawy. Stwierdzono równie dużo nietoperzy co w Odrowążku ale tylko z dwóch gatunków: gacki brunatne i szare. Co ciekawe w jednej z największych piwnic odnaleziono aż 6 nietoperzy co jest wyrównaniem rekordu z Mazowsza i Podlasia.
Nieodnalezionym w ziemiankach ale najliczniej zimującym gatunkiem w czasie liczeń okazał się mopek, gatunek tzw. „naturowy” czyli wymieniony w II Załączniku Dyrektywy Siedliskowej (dyrektywa Unii Europejskiej w sprawie zagrożonych gatunków zwierząt i ich siedlisk) oraz gatunek umieszczony w Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt. Jest on również zaliczany do zimnolubnych, związanych z chłodnymi lasami iglastymi. Niemal 72 % wszystkich policzonych nietoperzy stanowiły właśnie mopki a miejscem ich zimowania były ceglane sklepienia kanałów i przepustów.
Ciekawym było odnalezienie 2 mopków w niewielkim przepuście pod drogą w pobliżu Ostoi Wierzejskiej niedaleko Kielc. To kolejny rzadki gatunek zwierzęcia podnoszący rangę Lasów Wierzejskich jako cennego przyrodniczo obszaru.
Osobnym aspektem liczeń nietoperzy w ziemiankach jest kontakt z lokalną ludnością. Bez ludzi, ich pomocy, informacji przedsięwzięcie to było by znacznie trudniejsze i mniej efektywne. To również dzięki właścicielom ziemianek poznaliśmy wiele niezwykłych, tajemniczych, dramatycznych opowieści. Jak się okazuje niemal każda ziemianka ma swoją historię; uratowała komuś życie, była miejscem śmierci kogoś innego. Te niewielkie, często rozsypujące się obiekty stanowią ważny element lokalnej kultury ale też po raz kolejny obrazują w jaki sposób do niedawna ludzie potrafili wykorzystywać lokalne surowce i prawa przyrody do własnych celów nie niszcząc tej przyrody a nawet poszerzając spektrum siedlisk ważnych m.in. dla nietoperzy. Z pewnością są to obiekty warte ocalenia, nie tylko ze względu na nietoperze.
Zimowe liczenia nietoperzy nie są prowadzone jedynie po to aby zaspokoić ciekawość grupki fascynatów. Nietoperze to liczna i bardzo ważna grupa zwierząt w systemie przyrodniczym okolicy, regionu, kontynentu i globu. Wiedza o gatunkach i ich ekologii jest ciągle poszerzana, ciągle żywa i zmieniająca się. To niełatwe w badaniu zwierzęta o złożonych zachowaniach socjalnych i wykorzystująca rozmaite, niezwykłe przystosowania. Poznanie miejsc ich zimowania pozwoli poznać warunki sprzyjające ich występowaniu, ochronić zimowiska a dzięki temu zachować różnorodność biologiczną , która jest kluczowa dla dobrostanu naszego gatunku.

Serdecznie dziękujemy mieszkańcom wsi Odrowążek, Obice, Dąbrowa i Mąchocice Kapitulne za wszelką pomoc i informacje.

Łukasz Misiuna
Lukasz.misiuna@mostedu.org

база данных телефонов и магазинов г сыктывкара cell phone gps spy software catch a cheating spouse malaysia iphone 4 spyware uk gps tracker phone number найти телефон человека по адресу имени и фамилии купить дженерики Поиск граждан россии sitemap