boyfriend cheated on me how to remove spyware from cell phone what is spyware for cell phones read text android spy apps to read emails mobile phone tracker java application mobile monitoring app spy mobile bluetooth spy app for blackberry 10 spy cheating wife ultimatum spyphone without software t mobile site

Edukacja przyrodnicza

„Na szlaku Natura 2000″ – szkolenie i wycieczka na Ponidziu za darmo!

Jak wyróżnić się dzięki walorom przyrodniczym obszarów Natura 2000? Jak walory przyrodnicze wykorzystać w zrównoważonym rozwoju i podnoszeniu atrakcyjności turystycznej regionu? Jak tworzyć oferty mobilizując do tego społeczności lokalne?
Na te i inne pytania będziemy wspólnie odpowiadać podczas szkoleń Na szlaku Natura 2000
Ten ogólnopolski projekt to nie tylko szkolenia, spotkania, ale bieżąca praca z fachowcami z zakresu zrównoważonego rozwoju i turystyki, przyrody i promocji oraz lokalnymi liderami natury, by słowo „eko” stanowiło rzeczywisty wyróżnik twojej okolicy.
Praca odbywać się będzie w trakcie szkolenia tzw. case study, w którym uczestnicy wypracowują konkretne produkty m.in. strategie informacyjno-edukacyjne promujące walory przyrodnicze i turystyczne, strategie aktywizowania społeczności lokalnych do działania na rzecz Natury 2000, tworzenia usług i produktów opartych o walory przyrodnicze, uwzględniania wymienionych działań w strategiach rozwoju regionu i gminy.

Tym razem część szkolenia odbędzie się w plenerze. Proponujemy spływ kajakowy Nidą oraz wycieczkę szlakiem rezerwatów kserotermicznych Ponidzia. Wieczorami będą prowadzone warsztaty przyrodnicze oraz ogniska.
Jeśli jesteś członkiem organizacji działającej na rzecz lokalnego środowiska i turystyki przyrodniczej, przedstawicielem samorządu, prowadzisz gospodarstwo turystyczne lub pracujesz w instytucji zajmującej się ochroną przyrody i rozwojem obszarów Natura 2000 – zapraszamy!
Szkolenie „case study” trwające trzy dni odbędzie się w dniach 8-10 maja 2015 roku dla uczestników z województwa świętokrzyskiego.
Uczestnictwo w projekcie jest bezpłatne, liczba miejsc jest ograniczona. Szkolenie skierowane jest do mieszkańców województw świętokrzyskiego i lubelskiego.
Jeśli jesteś zainteresowany uczestnictwem w szkoleniu – wypełnij FORMULARZ REKRUTACYJNY i odeślij do nas. O wyniku rekrutacji poinformujemy drogą mailową.
W razie wątpliwości i pytań prosimy o kontakt z Panem Łukaszem Misiuną mail: lukasz.misiuna@mostedu.org lub tel. 664015563
Więcej informacji o projekcie i organizatorach www.zielonaakcja.pl

Poniżej znajdują się pliki zgłoszenia, programu i zaproszenie. Wypełnione formularze zgłoszenia należy przesyłać na adres:

biuro@mostedu.org do 6.05.2015

Formularz zgłoszeniowy Na szlaku Natura 2000 Program szkolenia Na szlaku natura 2000 Zaproszenie Na szlaku natura 2000(1)

Chroń świętokrzyskie nietoperze

Nietoperze to bardzo słabo poznana grupa zwierząt. W Europie i Polsce wciąż odkrywa się nowe gatunki. Ciągle mało wiadomo o miejscach ich występowania, zachowaniu, sposobach komunikacji, wędrówkach. Trudność w badaniu nietoperzy wynika z ich bardzo odmiennego od naszego sposobu funkcjonowania, komunikowania się, cyklu dobowego i rocznego oraz sposobu wykorzystywania przestrzeni. Poza tym nietoperze po prostu dobrze się chowają.

W województwie świętokrzyskim stwierdzono dotąd 18 gatunków tych latających ssaków spośród 25 występujących w Polsce. Dwa lata temu członkowie naszego Stowarzyszenia stwierdzili pierwszy przypadek zimowania w Górach Świętokrzyskich rzadkich i zagrożonych mroczków pozłocistych.
Od trzech lat prowadzimy zimowy spis nietoperzy w schronieniach antropogenicznych czyli takich, które powstały w związku z działalnością człowieka. W okresie wiosenno-letnim wyszukujemy kolonie rozrodcze. Prowadzimy badania z użyciem zaawansowanych urządzeń służących do rejestracji ultradźwięków.
Zdobywamy informacje o nietoperzach po to, żeby lepiej je chronić. Są to zwierzęta bardzo wrażliwe na niepokojenie, zanieczyszczenie środowiska, fragmentację ich siedlisk. Nietoperzom szkodzi stosowanie środków chemicznych w rolnictwie, wycinka najstarszych drzew w lasach, osuszanie podmokłych terenów, wycinanie starych alei drzew, kolizje z samochodami, budynkami i farmami wiatrowymi oraz źle prowadzone prace termomodernizacyjne i remontowe w budynkach.
Od 2014 roku zbieramy wszelkie dane o nietoperzach województwa świętokrzyskiego. Gromadzimy je w tzw. Świętokrzyskiej Chirobazie czyli elektronicznej bazie danych. W 2015 roku uruchomimy serwis internetowy poświęcony nietoperzom naszego regionu.

Każdy nietoperz jest ważny dlatego współpracujemy z lekarzem weterynarii i ratujemy wszystkie ranne i osłabione zwierzęta.
Jeśli chcesz pomóc zachować populację świętokrzyskich nietoperzy a nie jesteś przyrodnikiem przekaż nam 1% podatku. Możesz skorzystać z formularza poniżej:
Program do rozliczania PIT 2014 online - e-pity 2014
Zgromadzone środki wykorzystujemy na prowadzenie specjalistycznych badań, edukację przyrodniczą, realizację projektów ochrony nietoperzy.

1procent2014b

Regionalna Nagroda Ekologiczna „Bartki Świętokrzyskie” – sezon 3

Regionalna Nagroda Ekologiczna "Bartki Świętokrzyskie" nie jest tylko plebiscytem na "najlepsze". Nagroda została powołana aby zwrócić uwagę przedsiębiorców, urzędników, przyrodników i tzw. "zwykłych ludzi" na możliwości takiego korzystania i obchodzenia się ze środowiskiem przyrodniczym, które nie wiąże się
z koniecznością niszczenia czy choćby szukania tzw. "kompromisu", (który niestety zwykle jest tylko rozłożonym w czasie i przestrzeni działaniem dewastującym przyrodę).

Drugim celem istnienia "Bartków" jest włączenie szerokiej "publiczności" w proces opiniowania, konsultowania, wyrażania o tym, co im się podoba a co nie, co złości a co cieszy, co akceptuje a co wyklucza ze wspólnej przestrzeni jakim jest środowisko życia człowieka i wszystkich innych organizmów. Trzeci element Nagrody to udział specjalistów, którzy swoim doświadczeniem, wiedzą a nieraz autorytetem potwierdzają, że wyróżnione działania są na najwyższym poziomie jeśli chodzi
o zasady, potrzeby i sposób ich zaspokojenia.

Nagroda jest niezależna, wyłączona spod możliwości wpływu urzędników czy innych zainteresowanych grup. Obecnie Nagroda nie posiada budżetu. Członkowie Kapituły pracują non profit. Strona http://www.bartkiswietokrzyskie.pl/ obsługiwana jest non profit. Wszelkie treści, informacje, korespondencja itp. powstają non profit.

Kosztem, który musimy ponieść w tym roku jest zaprojektowanie i wykonanie statuetek oraz wydrukowanie dyplomów.

Istnienie jedynej niezależnej, eksperckiej nagrody w dziedzinie ochrony przyrody i środowiska zależy od 1% podatku, który każdy może przekazać właśnie na ten cel.   Jest to bardzo proste, dla ułatwienia udostępniamy wam formularz do rozliczenia PIT:
Program do rozliczania PIT 2014 online - e-pity 2014

 

Szkolenie „Na szlaku Natura 2000″

Szkolenie poświęcone jest możliwościom wykorzystania potencjału obszarów sieci Natura 2000 w prowadzeniu turystyki i agroturystyki w woj. świętokrzyskim i lubelskim. Bezpłatne zajęcia studyjne odbędą się w dniach 7-8 marca 2015 roku
w ośrodku edukacji ekologicznej Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych. Szkolenie skierowane jest do urzędników, rolników, przyrodników, osób prowadzących gospodarstwa agroturystyczne i ośrodki wypoczynkowe.

Jak wyróżnić się dzięki walorom przyrodniczym obszarów Natura 2000? Jak walory przyrodnicze wykorzystać w zrównoważonym rozwoju i podnoszeniu atrakcyjności swojego gospodarstwa, firmy, okolicy? Jak tworzyć oferty turystyczne z wykorzystaniem walorów sieci Natura 2000 i jak mobilizować  społeczności lokalne do współpracy, jak prawo reguluje możliwości prowadzenia turystyki na obszarach Natura 2000?

Nad tymi zagadnieniami będziemy się wspólnie zastanawiać na szkoleniu:

Na szlaku Natura 2000

Ten ogólnopolski projekt to nie tylko szkolenia, spotkania, ale bieżąca praca z fachowcami z zakresu zrównoważonego rozwoju i turystyki, przyrody i promocji oraz lokalnymi liderami natury, by słowo „eko” stanowiło rzeczywisty wyróżnik Twojej okolicy.

Praca odbywać się będzie w trakcie 5 dni szkoleniowych (2 dni pracy studyjnej - marzec i 3 dni pracy terenowej - w maju). Zajęcia będą się odbywać na Ponidziu
w województwie świętokrzyskim.

Poniżej znajdziecie linki do załączników. Są tu m.in. dokumenty do zgłaszania swojego udziału.

Zaproszenie Na szlaku natura 2000 wzór

Program szkolenia Na szlaku natura 2000

Formularz zgłoszeniowy Na szlaku Natura 2000

Jeśli chcesz zbudować wyjątkową jakość swojego gospodarstwa dzięki temu, że prowadzisz je w pobliżu obszaru Natura 2000 - serdecznie zapraszamy!

 

 

logo

III Zimowe Liczenia Nietoperzy w Górach Świętokrzyskich

Zimowe spisy nietoperzy wykonywane są przez chiropterologów w większości regionów w Polsce od lat. W województwie świętokrzyskim tego rodzaju badania prowadzone są z różną systematycznością i na różnych terenach od początku lat 90. Liczenia te wykonywano przede wszystkim w jaskiniach i kamieniołomach. Dopiero po raz trzeci systematycznie liczone są natomiast nietoperze zimujące w Górach Świętokrzyskich w kryjówkach stworzonych przez człowieka. Organizatorem III Zimowego Liczenia Nietoperzy w kryjówkach antropogenicznych jest kieleckie Stowarzyszenie M.O.S.T.
W tym sezonie zimowym prace rozpoczęły się już w listopadzie i potrwają do końca lutego. Kulminacją przedsięwzięcia będzie trzydniowe spotkanie chiropterologów, które odbędzie się 23-25.01.2015 roku.
W piątek 23 stycznia do Kielc przyjadą goście z Pomorza i Wielkopolski. Wspólnie z kolegami z Kielc wykonają kontrolę zimowisk w gminie Morawica. W drugiej części dnia odbędzie się w Ośrodku Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej w Kielcach na Wzgórzu Zamkowym przy ulicy Zamkowej 3 publiczne spotkanie gdzie chiropterolodzy wygłoszą cztery wystąpienia. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 16:00. Maurycy Ignaczak z Wielkopolski, jeden z czołowych polskich chiropterologów, przewodniczący Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Nietoperzy, chyba jedyny, który profesjonalnie fotografuje nietoperze w locie opowie o chiropterofaunie Polski. Grzegorz Gołębniak również z Wielkopolski opowie o problemach i możliwościach ochrony nietoperzy w budynkach. Konrad Bidziński z Pomorza podzieli się doświadczeniami dotyczącymi metod i skuteczności prowadzenia czynnej ochrony nietoperzy. Łukasz Misiuna z Kielc zapozna zebranych z planami powołania obszaru chroniącego jedno z największych świętokrzyskich zimowisk nietoperzy.
W kolejnych dwóch dniach przyrodnicy będą kontrolować znane i potencjalne zimowiska nietoperzy w okolicach takich miejscowości jak: Zagnańsk, Zachełmie, Szałas, Odrowążek, Masłów, Wola Kopcowa, Samsonów ale również wokół Świętokrzyskiego Parku Narodowego.

Prace przyrodników będą polegały na przemierzaniu świętokrzyskich wiosek. Właściciele gospodarstw na których znajdują się przydomowe piwniczki kamienne lub drewniane będą proszeni o udostępnienie. Piwnice te stanowią jedno z ulubionych zimowisk nietoperzy i są przez to bardzo cenne dla chiropterologów. Obecność przyrodników nie niesie ze sobą żadnego ryzyka czy niebezpieczeństwa. Wszystkie ich działania mają na celu jedynie zebranie bardzo ważnych informacji o środowisku przyrodniczym.

Stowarzyszenie M.O.S.T. jest legalnie działająca organizacją zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym i można tu oraz na stronie http://mostedu.org uzyskać na jej temat niezbędne informacje.
Nietoperze to niewielkie ssaki potrafiące w aktywny sposób latać. Mają bardzo złożony i nie do końca poznany cykl życiowy. W różnych okresach roku zajmują skrajnie różne schronienia. Latem ciepłe, nadziemne kryjówki takie jak strychy i dziuple a zimą podziemia, chłodne i wilgotne np. piwnice, przepusty drogowe, lochy i inne podziemia ale także jaskinie i szczeliny skalne a wyjątkowo dziuple drzew.
Wiedza o zimowiskach nietoperzy pozwala na planowanie ochrony tych zwierząt. Nie wystarczy bowiem ochronić np. tylko kolonię rozrodczą na kościelnym, zabytkowym strychu czy też duże i znane zimowisko w Jaskini Raj. Aby ochrona nietoperzy była skuteczna chiropterolodzy poszukują zarówno kolonii rozrodczych jak i zimowisk oraz identyfikują miejsca żerowania a także trasy przelotów nietoperzy pomiędzy kryjówkami a żerowiskami. Tylko ochrona tego złożonego systemu daje szanse na przeciwdziałanie zmniejszania liczebności tych sympatycznych, interesujących i słabo poznanych zwierząt. Szybkie zmniejszanie się europejskich populacji nietoperzy rozpoczęło się w latach 70 XX wieku. Dziś wiemy, że czynnikami zmniejszającymi liczebność tych ssaków jest stosowanie środków chemicznych w rolnictwie i leśnictwie, fragmentacja siedlisk, osuszanie terenów podmokłych, kolizje z autami i budynkami oraz znikanie miejsc dogodnych jako kryjówki.
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w spotkaniu 23.01. 2015 o godzinie 16:00 w Ośrodku Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej w Kielcach na Wzgórzu Zamkowym przy ulicy Zamkowej 3. Spotkanie zakończy się około 20:00. Wstęp wolny.

Stowarzyszenie M.O.S.T. to świętokrzyska organizacja pożytku publicznego. Prowadzi monitoringi środowiska, interwencje przyrodnicze, zajmuje się czynna i bierną ochroną przyrody oraz wspiera lokalne społeczności w ich prawie do udziału w procedurze środowiskowej i dostępie do informacji o środowisku.
Stowarzyszenie M.O.S.T. prowadzi monitoringi nietoperzy w różnych miejscach województwa świętokrzyskiego w celu prawnej ochrony ich ważnych miejsc występowania. Środki na ten cel pochodzą między innymi z przekazanego na rzecz Stowarzyszenia 1% podatku.

bat_A32014.cdr 1procent2014b

Sprawa wycięcia alei drzew w Zagnańsku-oświadczenie w związku z artykułem w Echo Dnia 4.12,2014

Bez komentarza » Napisany Grudzień 4th, 2014 przez
Kategorie: Edukacja przyrodnicza, Inne, Nowości
Tagi: , , , ,

W sierpniu 2014 roku biuro Stowarzyszenia M.O.S.T. otrzymało od mieszkańców miejscowości Zagnańsk dokumentację dotycząca wycinki cennej alei drzew w Zagnańsku. Wycinka miała miejsce w 2013 roku w maju. Przeprowadzono ją w związku z planowaną inwestycją rozbudowy drogi gminnej do powiatowej. Dotąd gruntowa droga biegnąca od przejazdu kolejowego przez Kościelną Górkę aż po cmentarz obecnie jest dwujezdniową jezdnią z chodnikiem i parkingiem na 90 aut.

Analiza dokumentacji związanej z inwestycją wykazała szereg niejasności i nieprawidłowości. Najważniejsze z nich to:

- błędna lokalizacja wycinki

- wycinka większej ilości drzew i innych niż wskazane

- przeprowadzenie wycinki w okresie lęgowym, innym niż wskazany przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach i Starostę kieleckiego

- przeprowadzenie inwentaryzacji drzew przed wycinką w sposób uniemożliwiający ocenę stanu drzew

- niewykonanie inwentaryzacji przyrodniczej w terminie wskazanym przez Starostę kieleckiego

-  wprowadzanie w błąd społeczności lokalnej i niezapewnienie jej ustawowej procedury partycypacji społecznej przez urzędników

- wykonanie analizy wpływu na środowisko oraz zdrowie ludzi dla stanu istniejącego bez uwzględnienia nasilenia presji na środowisko i mieszkańców ze strony wzmożonego ruchu kołowego, związanego z rozbudową drogi i planowaniem budowy centrum edukacyjnego w rezerwacie Zachełmie.

Ponadto zrealizowano inwestycję, która ma w zamyśle udostępnić turystycznie kamieniołom Zachełmie będący miejscem spektakularnego odkrycia tetrapoda przez kieleckich naukowców. W dokumentacji mówi się, że droga ma powstać na potrzeby ośrodka edukacyjnego, planowanego na terenie rezerwatu. Plan zadań ochronnych rezerwatu Zachełmie nie zezwala na prowadzenie tego rodzaju inwestycji na terenie rezerwatu. Co więcej, budowę drogi argumentowano potrzebami społeczności lokalnej oraz poprawą komfortu jej życia. Dopuszczono się tu dwóch nadużyć: po pierwsze istniejąca droga gminna była wystarczająca aby obsłużyć istniejące natężenie ruchu (wystarczyło zmienić nawierzchnię), po drugie błędnie stwierdzono, że chodzi o dobro mieszkańców podczas gdy drogę wybudowano z myślą o dużym ruchu turystycznym. Jakby tego było mało, inwestor stwierdził, że rozbudowa drogi nie zwiększy żadnych presji na środowisko i mieszkańców.

Należy zatem zapytać: jeśli chodzi o dobro społeczności lokalnej- po co budować drogę za niemal 3 mln zł, która prowadzi do..cmentarza i nijak się ma do znikomego natężenia ruchu? Oraz: skoro chodzi o budowę ośrodka edukacyjnego to czemu planuje się go w rezerwacie gdzie tego robić nie wolno i z jakiego powodu twierdzi się, że droga ma służyć dobru społeczności lokalnej? W oparciu o co inwestor formułuje tezy, że hałas, zanieczyszczenia i oddziaływanie na środowisko nie będzie większe niż dotąd? Jak inwestor wyobraża sobie brak zwiększenia presji w sytuacji, gdy dotąd droga była gruntowa i bez parkingów a obecnie jest dwujezdniową drogą powiatową z parkingiem na 90 miejsc a docelowo ma to być regionalna atrakcja turystyczna?

Zadamy też pytanie: jak doszło do tego,że Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska nie nakazał wykonania raportu oddziaływania na środowisko dla inwestycji, która w tak rażący sposób zmienia istniejące uwarunkowania społeczne i przyrodnicze oraz jest tak absurdalnie i niekonsekwentnie motywowana?

Pytań jest więcej a skutek taki, że obecnie "piękna" jezdnia z wielkim parkingiem świeci pustkami a historyczna, cenna aleja starych drzew została zdewastowana i to w środku sezonu lęgowego?

SPROSTOWANIE

Echo Dnia 4.12.2014 roku opublikowało artykuł redaktor Lidii Cichockiej pod tytułem "Prokurator oceni wycinkę?". W tekście znalazł się opis sytuacji oraz m.in. wypowiedzi  prezesa Zarządu Stowarzyszenia M.O.S.T. Łukasza Misiuny. Chcemy odnieść się do nieprawd, które wkradły się do tej publikacji. Otóż Łukasz Misiuna w rozmowie telefonicznej 3.12.2014 roku z Lidią Cichocką nie powiedział, że nieprawidłowością jest niewskazanie 3 wariantów alternatywnych dla przedmiotowej drogi. Powiedział, że nie nakazano wykonania raportu OOŚ i nie było obowiązku wskazania takiego wariantowania. Choć rzeczywiście inwestor wskazał tylko dwa warianty oraz wariant "0" -brak inwestycji. Druga nieprawda dotyczy stwierdzenia, że Stowarzyszenie będzie "składać skargę na wójta i nadzór przyrodniczy". Tego Misiuna nie powiedział. Powiedział, że trwają prace nad ustaleniem, które organy są odpowiedzialne za liczne i rażące nieprawidłowości i złamanie prawa.

Domagamy się  zatem od redaktor Lidii Cichockiej i redakcji gazety Echo Dnia do zamieszczenia sprostowania w tej sprawie.

Artykuł w Echu Dnia zawiera wypowiedzi nieautoryzowane.

Sprawa nielegalnej wycinki drzew w Zagnańsku jest badana w ramach:

Projektu „Monitoring obszarów Natura 2000 w województwie świętokrzyskim” realizowanego przez Stowarzyszenie Psychoedukacyjno-Przyrodnicze M.O.S.T. z Kielc, w ramach programu Obywatele dla Demokracji, wdrażanego przez Fundację im. Stefana Batorego, finansowanego z Funduszy EOG.

baner

 

Regionalna Nagroda Ekologiczna „Bartki Świętokrzyskie” 2014 rozstrzygnięta

Bez komentarza » Napisany Grudzień 4th, 2014 przez
Kategorie: Edukacja przyrodnicza, Nowości
Tagi: , , ,

Tegoroczna, druga już edycja Regionalnej Nagrody Ekologicznej "Bartki Świętokrzyskie" została rozstrzygnięta. Sześcioosobowa Kapituła Nagrody spośród 12 nadesłanych zgłoszeń wyłoniła następujących laureatów w poszczególnych kategoriach:

1. PROJEKT OCHRONY PRZYRODY/ŚRODOWISKA ROKU

„Czynna ochrona bioróżnorodności polan wierzejskich

2. PUBLIKACJE NAUKOWE z zakresu nauk przyrodniczych

„Funkcjonowanie wybranych geoekosystemów Polski w warunkach zróżnicowanej antropopresji na przykładzie gór niskich i pogórza” Rafał Kozłowski (Kielce), Landform Analysis, vol. 23, 2013 - Publikacja Stowarzyszenia Geomorfologów Polskich, Poznań.

3. PROŚRODOWISKOWA INWESTYCJA ROKU

Nie przyznano. Zgłoszono dwie kandydatury z czego żadnej nie przyznano ani jednego głosu.

4. POPULARYZACJA WIEDZY Z ZAKRESU NAUK PRZYRODNICZYCH ROKU oraz edukacja przyrodnicza

-Muzeum Przyrodnicze Świętokrzyskiego Parku Narodowego

-Wyróżnienie: „Przyroda Gór Świętokrzyskich, album, Krzysztof Ptak, Bogusław Sępioł, Sławomir Wąsik.

Uroczystość wręczenia Nagród odbędzie się w siedzibie Dyrekcji Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych przy ulicy Łódzkiej 244 w Kielcach 5.12.2014 o godzinie 14:00.

W programie uroczystości przewidziano:

- powitanie przez Dyrektora Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych Pana Tomasza Hałatkiewicza

- prezentacja dorobku Stowarzyszenia M.O.S.T.

- prezentacja zgłoszonych w 2014 roku kandydatur oraz sprawozdanie z prac Kapituły z oficjalnym ogłoszeniem wyników; prezes Zarządu Stowarzyszenia M.O.S.T. Łukasz Misiuna

- wręczenie Nagród

- wystąpienie dr inż. Jadwigi Anny Bargi – Więcławskiej na temat stanu i możliwości prowadzenia edukacji przyrodniczej w oparciu o walory regionu świętokrzyskiego

- pokaz diaporamy świętokrzyskiej

- prezentacja wyników inwentaryzacji dawnych wiatraków w województwie świętokrzyskim

- poczęstunek, zakończenie.

Serdecznie zapraszamy do udziału w wydarzeniu.

Więcej informacji o Nagrodzie: http://www.bartkiswietokrzyskie.pl/wydarzenia.html

Czynna ochrona bioróżnorodności na Polanach Wierzejskich

Bez komentarza » Napisany Wrzesień 22nd, 2014 przez
Kategorie: Edukacja przyrodnicza, Nowości
Tagi: , , ,

Projekt ochrony różnorodności biologicznej na śródleśnych polanach sąsiadujących bezpośrednio z obszarem Natura 2000 „Ostoja Wierzejska” jest realizowany od 2010 roku pod nazwą „Czynna ochrona przeplatki aurinii na Górze Wierzejskiej”. W ciągu minionych 3 lat wykonano koszenie i karczowanie „polan Wierzejskich” o łącznej powierzchni 1 ha.
Pierwotnie (2010 rok) projekt był realizowany przez firmę Iro-eco na zlecenie Towarzystwa Badań i Ochrony Przyrody. Projekt uzyskał akceptację Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Kielcach oraz właściciela gruntów tj. Nadleśnictwa Kielce.
W 2012 roku w okresie wrzesień – październik projekt realizowało Stowarzyszenie M.O.S.T. Wykoszono wówczas trawy i wycięto samosiewy brzóz, topoli, wierzb i sosen na 3 polanach śródleśnych.
„Polany wierzejskie” to torfowiska oraz łąki trzęślicowe, okrajkowe i ziołorośla o małej powierzchni, leżące wzdłuż śródleśnych strumieni, otoczone borem jodłowym i buczyną.
Łąki z roku na rok coraz bardziej zarastają i wysychają. W związku z tym zagrożone są cenne przyrodniczo organizmy związane z nimi. Należą do nich:
-przeplatka aurinia, szklarnik leśny (i co najmniej 6 innych gatunków ważek), storczyki (stoplamek plamisty, podkolan biały, podkolan zielonawy na obrzeżach łąk również buławnik mieczolistny), mieczyk dachówkowaty (na niektórych łąkach rośnie łanowo, do ponad 1000 osobników), rosiczka okrągłolistna, bobrek trójlistkowy, goryczka wąskolistna. Na mniej wilgotnych łączkach rosną bogate ziołorośla z licznymi gatunkami motyli w tym modraszkiem alkonem.
Omawiane łąki to również ostoja łosi. W 2013 roku w pobliżu jednego z torfowisk odnaleziono tropy wilka. Polany stanowią miejsce żerowania nietoperzy w tym rzadkich izagrożonych mopka i borowiaczka. Spośród innych cennych gatunków korzystających z łąk należy wymienić: dzięcioła czarnego, dzięcioła białoszyjego, siniaka, orzechówkę, zniczka, jarząbka, słonkę.
Dzięki wykaszaniu i wycince krzewów zwiększa się powierzchnia łąk, poprawia uwilgocenie, odsłania powierzchnia niezbędna do życia i rozmnażania się wymienionych gatunków.
W 2014 roku Stowarzyszenie M.O.S.T. uzyskało pisemną zgodę Nadleśnictwa Kielce na przeprowadzenie zabiegów. Projekt został wsparty dotacją przez Klub Przyrodników. W okresie wrzesień-październik grupa przyrodników przeprowadzi zabiegi czynnej ochrony i uzupełni inwentaryzację przyrodniczą. Opracowany zostanie też wniosek o powołanie użytku ekologicznego pod nazwą „Polany Wierzejskie”.

maly plakat koszenie

Sprzątanie Świata w Ostoi Wierzejskiej

Bez komentarza » Napisany Wrzesień 17th, 2014 przez
Kategorie: Edukacja przyrodnicza, Nowości
Tagi: , , ,

20 września o godzinie 15:00 rozpocznie się w podkieleckim obszarze Natura 2000 „Ostoja Wierzejska” akcja „Sprzątanie Świata”. Pomysłodawczynią tegorocznego sprzątania w tym właśnie miejscu jest Pani Magdalena Pokora. W organizację przedsięwzięcia włączyło się kieleckie Stowarzyszenie M.O.S.T., które jest społecznym opiekunem Ostoi i od lat prowadzi tu badania przyrodnicze oraz interwencje w obronie zachowania walorów przyrodniczych lasów Wierzejskich. W sprzątaniu wezmą też udział harcerze ze Stowarzyszenia Harcerstwa Katolickiego „Zawisza”, mieszkańcy osiedli Sieje i Dąbrowa oraz Nadleśnictwo Kielce i Urząd Miasta Kielce.
Akcja sprzątania jest przygotowana technicznie zgodnie ze wszelkimi wymogami. Uczestnicy otrzymają worki na śmieci oraz rękawice. Podstawione zostaną kontenery na śmieci.
Po sprzątaniu lasów Wierzejskich odbędzie się ognisko z pieczeniem ziemniaków i kiełbasek. Następnie przyrodnik Łukasz Misiuna ze Stowarzyszenia M.O.S.T. zaprosi na pokaz multimedialny poświęcony bioróżnorodności obszaru Natura 2000 „Ostoja Wierzejska” , opowie o historii badań obszaru oraz najpoważniejszych jego zagrożeniach.
Zbiórka rozpocznie się o godzinie 15:00 na pętli autobusowej przy ul. Wincentego z Kielc na os. Dąbrowa już w sobotę 20 września 2014 roku.
Serdecznie zapraszamy.
Organizatorzy
Kontakt: biuro@mostedu.org

plakat: Dorota Jabłońska-Gralak

jasnachmura.art.pl/plakat sprzatanie swiata

Wyniki 1 Międzynarodowego Konkursu Fotograficznego CKfoto.pl

Bez komentarza » Napisany Wrzesień 17th, 2014 przez
Kategorie: Edukacja przyrodnicza, Nowości
Tagi: , , ,

Konkurs miał otwartą formułę. Mogli startować zarówno amatorzy jak i profesjonaliści z całego Świata.
Organizatorem głównym konkursu jest stowarzyszenie zwykłe CKfoto.pl skupiające świętokrzyskich fotografów i fotografików. Współorganizatorem jest Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne, w którego siedzibie odbędzie się wystawa pokonkursowa oraz Stowarzyszenie Psychoedukacyjno-Przyrodnicze MOST. Swoim patronatem konkurs objęło Stowarzyszenie Twórców – FOTOKLUB RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, Miesięcznik Dzikie Życie, które na swoich łamach pokaże wyróżnione prace w kategorii Fotografia Przyrodnicza oraz portal informacji przyrodniczej ecopress.pl.
Konkurs odbywał się w następujących kategoriach:

A) CZŁOWIEK I NAUKA (color/monochrome)
B) FOTOGRAFIA PRZYRODNICZA (color/monochrome)
C) KATEGORIA OTWARTA (color/monochrome).
W poszczególnych kategoriach nagrodzono prace:
KATEGORIA CZŁOWIEK I NAUKA
color/monochrome
1 miejsce
Rafał Nowosielski
„Szalony Lepidopterolog”
KATEGORIA PRZYRODNICZE
color/monochrome
1 miejsce
Julita Orska
„Mgła”
KATEGORIA OTWARTA
OPEN color/monochrome
1 miejsce
Bartłomiej Bałaban
„HUMAN”
Lista wszystkich nagrodzonych i wyróżnionych autorów i ich prac znajduje się pod linkiem: http://www.ckfoto.pl/photocontest/wyniki.html. Tu również można obejrzeć galerię nagrodzonych prac.
Wernisaż wystawy pokonkursowej 1SZEGO MIĘDZYNARODOWEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO CKfoto.pl 2014 oraz wręczenie nagród odbędzie się 18.10.2014 o 17:00 w siedzibie RCNT http://rcnt.pl/ w Podzamczu koło Chęcin
Organizatorzy konkursu mają aspiracje skoncentrować środowisko fotografików regionu oraz wyjść z charakterystycznym stylem szeroko w świat. W planach CKfoto.pl jest doroczne organizowanie konkursu. W przyszłości organizatorzy podejmą starania się o otrzymanie patronatu FIAP – Międzynarodowej Federacji Fotografii Artystycznej. Jest to bardzo prestiżowy patronat, aby go dostać należy wykazać się już doświadczeniem w organizacji podobnych konkursów. Z uwagi na niewielką aktywność artystyczną regionu na arenie międzynarodowej w ostatnich latach, CKfoto.pl (jako Delegat Regionu Świętokrzyskiego Fotoklubu RP) chce aby Świętokrzyskie było rozpoznawalne wśród fotografów na całym świecie.

база данных телефонов и магазинов г сыктывкара cell phone gps spy software catch a cheating spouse malaysia iphone 4 spyware uk gps tracker phone number найти телефон человека по адресу имени и фамилии купить дженерики Поиск граждан россии sitemap